Teknisk støtte til seniorer

Forside Artikler Tema Om PRune EndringsLogg

NrK program "Dementkoret"viste viktigheten av å synge i kor!

* Viktig med sosial omgang for trivsel og velvære til deltakerne.

* Deltakelse stimulerte kormedlemmenes "lykkesenter".

* Alzheimerforskning viser betydningen av å stimulere hjernens "lykkesenter".

* CIVITAN-Norge er viktig støttespiller til Alzheimer-forskingen i Norge. Og siden jeg sitter i styret i Civitan Holmestrand, har jeg egen interesse i temaet!

Mange senior-kordeltakere trenger teknisk hjelp for å laste ned og bruke lydfiler som trengs ved øvingene hjemme. De kan også trenge støtte ved bruk av utstyr eller / og hjelp til å anskaffe slikt utstyr.

Tre faser for teknisk støtte til seniorer:

  1. Forstudie (kartlegging av behov og muligheter)

  2. Forprosjekt (utprøving av ulike tekniske hjelpemidler)

  3. Hovedprosjekt (anskaffelse av nødvendig utstyr for alle)

1. Forstudie til støtten til seniorkor

  1. Kartlegge it-kunnskaper hos kordeltakerne.

  2. Kartlegge utstyrsbehov for deltakere & dirigent.

  3. Utprøve ulike typer utstyr (som allerede foreligger).

  4. Kartlegge aktuelle samarbeidspartnere.

  5. Kartlegge tilgjengelighet & pris for aktuelt utstyr.

  6. Sette opp budsjett og kostnadsestimat for anskaffelse.

(Jeg dekker selv eventuelle kostnader ved forstudien.)

1.A+1.B Første to trinn i forstudien
Kartlegge it-kunnskaper + behov:

Viktig å bygge videre på det folk har og kan bruke! Kartlegger ved hjelp av skjema.
(Skjema som pdf)

I) Hvem bruker internett?

* Hvilket utstyr bruker de til det?
(mobil, nettbrett, PC)

* Hvilken type / modell bruker de?
(Apple, Windows, Android,..)

II) Hvem klarer laste ned sanger og spille av lokalt?

III) Hvem klarer seg sjøl teknisk?

* Klarer å lade + oppdatere teknisk utstyr
(mobil, nettbrett, PC).

* Klarer laste ned og bruke: sangtekster, noter og lydfiler.

IV) Hvem klarer seg sjøl med litt hjelp ?
(bruker pårørende, venner, ol)

* Har hjelp som lader + oppdaterer teknisk utstyr
(mobil, nettbrett, PC).

* Har hjelp til å laste ned og bruke: sangtekster, noter og lydfiler.

V) Hvem kan bruke en mp3-spiller

* Hvem kan bruke mp3-spillere med trådløse hodetelefoner?

* Hvem må ha hodetelefoner med ledning?

PRune - 5. mars, 2023
--oOo--

Text-Made
Manuelt laget i teksteditor.
Fri for annonser, reklame, automatikk-takk, mm

-