Pruneh - Artikler

Forside Artikler Prosjekter Tema Om PRune

Utenfor A4

Mye av livet har jeg av mange grunner levd utenfor A4-verdenen. Dette nettstedet forteller om meg, min bakgrunn, tanker og interesser.

Artikler

MakerSpace - skaperverksted
Et skaperverksted (hackerspace, makerspace) er et åpent verksted. Det er ofte drevet av et fellesskap, hvor man ved hjelp av datastyrte eller vanlige maskiner og håndverktøy kan skape eller reparere ting. Les mer:

Parallelle verdener
I 2012 ble jeg intervjuet av Julia Jin Nordeide. Intervjuet ble publisert 17. juli 2012 på hennes nettsted Forculture.org. Nettstedet er dessverre borte nå, men jeg gjengir teksten med hennes godkjenning. Jeg står fremdeles inne for alt i artikkelen, ordrett slik den ble publisert. NB!! Laang artikkel:

Gøy i bevegelse
Hjelp-til-selvhjelp for å styrke egen bevegelighet, velvære, trivsel og helse. Hvordan utvikle en positive holdning til egen kropp, glede seg over funksjonalitet en har, og ikke irritere seg over eventuelle mangler. Les mer:

--oOo--

SED-Made
Manuelt laget i teksteditor.
Fri for annonser, reklame, automatikk-takk, mm

Tema